Comuna Petriș

Anunț închiriere spațiu proprietate publică a Comunei Petriș