Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț concesiune terenuri proprietate privată a UAT Comuna Petriș