Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Anunț atribuire contract concesiune teren proprietate privată a UAT Petriș