Primăria Comunei Petriș, județul Arad

DISPOZIIȚIA NR 36/31.01.2022