Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Dispozițiile Autorității Executive (2023)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
02/05/2023 71 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriş, a unor atribuţii
28/04/2023 70 Stabilirea salariului lunar al d-nei Sgărdea Ionela Georgeta
28/04/2023 69 Stabilirea salariului lunar al d-lui Rogozea Mircea
28/04/2023 68 Stabilirea salariului lunar al d-rei Larionesi Cristina Nicoleta
28/04/2023 67 Stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Petriș
28/04/2023 66 Stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Petriș
27/04/2023 65 Acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei d-lui Sibișan Ioan-Viorel
27/04/2023 64 Modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei MORARIU ANDREEA-ELISABETA
25/04/2023 63 Stabilirea indemnizației d-nei Farcaș Elisabeta începând cu data de 01.05.2023
25/04/2023 62 Convocarea în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş
24/04/2023 61 Delegarea exercitării de către d-ra Cugerean Elena, a atribuţiilor privind registrul agricol
21/04/2023 60 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş
31/03/2023 59 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriș, a unor atribuții
31/03/2023 58 Majorarea indemnizației lunare a d-lui Berari Ionel Gheorghe
27/03/2023 57 Numirea responsabilului cu distribuirea principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război
27/03/2023 56 Încetarea suspendării contractului individual de muncă al d-lui Țari Florin Gheorghe, având funcția de șef SVSU, în cadrul Compartimentului Comunitar pentru Situații de Urgență
24/03/2023 55 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș
21/03/2023 54 Acordarea tichetului social pe suport electronic pentru cuplu mamă-nou născut, al cărui titular este doamna GIE ELINOR ROBERTA
10/03/2023 53 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Varga Simona
10/03/2023 52 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Moraru Ramona
10/03/2023 51 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Morariu Andreea Elisabeta
10/03/2023 50 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Hălălișan Andreea Adina
10/03/2023 49 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Iacob Marioara-Eugenia
10/03/2023 48 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Morariu Andreea Elisabeta
10/03/2023 47 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Medrea Fimia
10/03/2023 46 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Mariș Vioara
10/03/2023 45 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-lui Lingurar Cristian
10/03/2023 44 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Iacob Marioara Eugenia
10/03/2023 43 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Hălălișan Andreea Adina
10/03/2023 42 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-lui Ardelean Eftimie
10/03/2023 41 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Crișan Mărioara
10/03/2023 40 Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2023 la nivelul Comunei Petriș
23/02/2023 39 Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, la nivelul comunei Petriș, județ Arad
23/02/2023 38 Aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 de la nivelul comunei Petriș, județ Arad
23/02/2023 37 Constituirea comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș, județul Arad, pe anul 2022
23/02/2023 36 Aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate de la nivelul comunei Petriș, județ Arad
23/02/2023 35 Constituirea Comisiei care va evalua bunurile primite cu titlu gratuit
22/02/2023 34 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş
10/02/2023 33 Convocarea în ședință extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriș
31/01/2023 32 Stabilirea indemnizației lunare a d-nei Petca Dorina Nelica
31/01/2023 31 Stabilirea indemnizației lunare a d-nei Sas Persida
31/01/2023 30 Stabilirea indemnizației lunare a d-nei Vug Aurora
31/01/2023 29 Stabilirea indemnizației lunare a d-nului Bentea Zian
31/01/2023 28 Stabilirea indemnizației lunare a d-nului Crișan Petru
31/01/2023 27 Stabilirea indemnizației lunare a d-nului Marc Gheorghe Vasile
31/01/2023 26 Stabilirea salariului lunar al d-nei Sas Emilia Aurica
31/01/2023 25 Stabilirea salariului lunar al d-nei Popa Alina Alexandra
31/01/2023 24 Stabilirea salariului lunar al d-nei Popa Mioara
31/01/2023 23 Stabilirea salariului lunar al d-nei Olar Anița
31/01/2023 22 Stabilirea salariului lunar al d-nei Han Verchelia Viorica
31/01/2023 21 Stabilirea salariului lunar al d-nei Gîrna Bianca Vicenția
31/01/2023 20 Stabilirea salariului lunar al d-nului Baleți Tiberiu Ion
31/01/2023 19 Stabilirea salariului lunar al d-nului Larionesi Liviu
31/01/2023 18 Stabilirea salariului lunar al d-nului Fărău Daniel Livius
31/01/2023 17 Stabilirea salariului lunar al d-nului Vesa Florin Nicușor
31/01/2023 16 Stabilirea salariului lunar al d-nului Suba Petrică
31/01/2023 15 Stabilirea salariului lunar al d-nei Han Carmen
31/01/2023 14 Stabilirea salariului lunar al d-nei Manciu Adriana Angela
31/01/2023 13 Stabilirea salariului lunar al d-nului Dobrița Ovidiu Zian Ionel
31/01/2023 12 Stabilirea salariului lunar al d-nei Rus Roxana Sorina
31/01/2023 11 Stabilirea salariului lunar al d-rei Larionesi Cristina Nicoleta
31/01/2023 10 Stabilirea salariului lunar al d-nei Zăhărescu Bianca Ramona
31/01/2023 9 Stabilirea salariului lunar al d-rei Cugerean Elena
31/01/2023 8 Majorarea indemnizației lunare a d-lui Berari Ionel
20/01/2023 7 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimar al comunei Petriş, a atribuţiilor agentului de inundații la nivelul comunei Petriș
20/01/2023 6 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş
20/01/2023 5 Recuperarea zilei de 23 ianuarie 2023 stabilită ca zi liberă
19/01/2023 4 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei d-lui SIBIȘAN IOAN-VIOREL
19/01/2023 3 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei d-lui RESZEIANU EMANUEL
12/01/2023 2 Constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Petriș
03/01/2023 1 Atribuirea plajei de numere de înregistrare pentru documentele intrate, create și expediate de către Primăria comunei Petriș, în activitatea de stare civilă
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
02/05/2023 71 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriş, a unor atribuţii individual
28/04/2023 70 Stabilirea salariului lunar al d-nei Sgărdea Ionela Georgeta individual
28/04/2023 69 Stabilirea salariului lunar al d-lui Rogozea Mircea individual
28/04/2023 68 Stabilirea salariului lunar al d-rei Larionesi Cristina Nicoleta individual
28/04/2023 67 Stabilirea indemnizației lunare a viceprimarului comunei Petriș individual
28/04/2023 66 Stabilirea indemnizației lunare a primarului comunei Petriș individual
27/04/2023 65 Acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei d-lui Sibișan Ioan-Viorel individual
27/04/2023 64 Modificarea alocaţiei pentru susţinerea familiei d-nei MORARIU ANDREEA-ELISABETA individual
25/04/2023 63 Stabilirea indemnizației d-nei Farcaș Elisabeta începând cu data de 01.05.2023 individual
25/04/2023 62 Convocarea în şedinţă extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriş individual
24/04/2023 61 Delegarea exercitării de către d-ra Cugerean Elena, a atribuţiilor privind registrul agricol individual
21/04/2023 60 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş individual
31/03/2023 59 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriș, a unor atribuții individual
31/03/2023 58 Majorarea indemnizației lunare a d-lui Berari Ionel Gheorghe individual
27/03/2023 57 Numirea responsabilului cu distribuirea principalelor produse alimentare și nealimentare pe bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau de război individual
27/03/2023 56 Încetarea suspendării contractului individual de muncă al d-lui Țari Florin Gheorghe, având funcția de șef SVSU, în cadrul Compartimentului Comunitar pentru Situații de Urgență individual
24/03/2023 55 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
21/03/2023 54 Acordarea tichetului social pe suport electronic pentru cuplu mamă-nou născut, al cărui titular este doamna GIE ELINOR ROBERTA individual
10/03/2023 53 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Varga Simona individual
10/03/2023 52 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Moraru Ramona individual
10/03/2023 51 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Morariu Andreea Elisabeta individual
10/03/2023 50 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Hălălișan Andreea Adina individual
10/03/2023 49 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Iacob Marioara-Eugenia individual
10/03/2023 48 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Morariu Andreea Elisabeta individual
10/03/2023 47 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Medrea Fimia individual
10/03/2023 46 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Mariș Vioara individual
10/03/2023 45 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-lui Lingurar Cristian individual
10/03/2023 44 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Iacob Marioara Eugenia individual
10/03/2023 43 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Hălălișan Andreea Adina individual
10/03/2023 42 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-lui Ardelean Eftimie individual
10/03/2023 41 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Crișan Mărioara individual
10/03/2023 40 Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2023 la nivelul Comunei Petriș normativ
23/02/2023 39 Desemnarea responsabilului pentru implementarea metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate, la nivelul comunei Petriș, județ Arad individual
23/02/2023 38 Aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025 de la nivelul comunei Petriș, județ Arad normativ
23/02/2023 37 Constituirea comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș, județul Arad, pe anul 2022 normativ
23/02/2023 36 Aprobarea Planului de integritate, desemnarea coordonatorului implementării planului de integritate și a persoanelor responsabile cu punerea în aplicare a măsurilor incluse în planul de integritate de la nivelul comunei Petriș, județ Arad normativ
23/02/2023 35 Constituirea Comisiei care va evalua bunurile primite cu titlu gratuit normativ
22/02/2023 34 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş normativ
10/02/2023 33 Convocarea în ședință extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriș individual
31/01/2023 32 Stabilirea indemnizației lunare a d-nei Petca Dorina Nelica individual
31/01/2023 31 Stabilirea indemnizației lunare a d-nei Sas Persida individual
31/01/2023 30 Stabilirea indemnizației lunare a d-nei Vug Aurora individual
31/01/2023 29 Stabilirea indemnizației lunare a d-nului Bentea Zian individual
31/01/2023 28 Stabilirea indemnizației lunare a d-nului Crișan Petru individual
31/01/2023 27 Stabilirea indemnizației lunare a d-nului Marc Gheorghe Vasile individual
31/01/2023 26 Stabilirea salariului lunar al d-nei Sas Emilia Aurica individual
31/01/2023 25 Stabilirea salariului lunar al d-nei Popa Alina Alexandra individual
31/01/2023 24 Stabilirea salariului lunar al d-nei Popa Mioara individual
31/01/2023 23 Stabilirea salariului lunar al d-nei Olar Anița individual
31/01/2023 22 Stabilirea salariului lunar al d-nei Han Verchelia Viorica individual
31/01/2023 21 Stabilirea salariului lunar al d-nei Gîrna Bianca Vicenția individual
31/01/2023 20 Stabilirea salariului lunar al d-nului Baleți Tiberiu Ion individual
31/01/2023 19 Stabilirea salariului lunar al d-nului Larionesi Liviu individual
31/01/2023 18 Stabilirea salariului lunar al d-nului Fărău Daniel Livius individual
31/01/2023 17 Stabilirea salariului lunar al d-nului Vesa Florin Nicușor individual
31/01/2023 16 Stabilirea salariului lunar al d-nului Suba Petrică individual
31/01/2023 15 Stabilirea salariului lunar al d-nei Han Carmen individual
31/01/2023 14 Stabilirea salariului lunar al d-nei Manciu Adriana Angela individual
31/01/2023 13 Stabilirea salariului lunar al d-nului Dobrița Ovidiu Zian Ionel individual
31/01/2023 12 Stabilirea salariului lunar al d-nei Rus Roxana Sorina individual
31/01/2023 11 Stabilirea salariului lunar al d-rei Larionesi Cristina Nicoleta individual
31/01/2023 10 Stabilirea salariului lunar al d-nei Zăhărescu Bianca Ramona
31/01/2023 9 Stabilirea salariului lunar al d-rei Cugerean Elena individual
31/01/2023 8 Majorarea indemnizației lunare a d-lui Berari Ionel individual
20/01/2023 7 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimar al comunei Petriş, a atribuţiilor agentului de inundații la nivelul comunei Petriș normativ
20/01/2023 6 Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al comunei Petriş normativ
20/01/2023 5 Recuperarea zilei de 23 ianuarie 2023 stabilită ca zi liberă normativ
19/01/2023 4 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei d-lui SIBIȘAN IOAN-VIOREL individual
19/01/2023 3 Acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei d-lui RESZEIANU EMANUEL individual
12/01/2023 2 Constituirea Unității Locale de Sprijin la nivelul Unității Administrativ Teritoriale Comuna Petriș individual
03/01/2023 1 Atribuirea plajei de numere de înregistrare pentru documentele intrate, create și expediate de către Primăria comunei Petriș, în activitatea de stare civilă normativ