Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Dispozițiile Autorității Executive (2022)


Data Nr. Înrg. Denumire Inițiator
15/09/2022 109 Constituirea Comisiei de efectuare a unei inspecții în teren în datat de 19.09.2022
14/09/2022 108 Constituirea Comisiei de evaluare a unor drumuri de exploatare aparținând domeniului public al Comunei Petriș
12/09/2022 107 Constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară
08/09/2022 106 Încetarea contractului de muncă al d-nei Crișan Iosana având funcția de asistent personal
07/09/2022 105 Desemnarea reprezentanților în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare a informațiilor din documentelor tehnice
30/08/2022 104 Acordarea ajutorului de urgență d-lui Farcaș Felician Costică
30/08/2022 103 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, prin licitație publică cu ofertă a imobilului înscris în CF 305244 Petriș, nr. cadastral 305244, aflat în proprietatea privată a comunei Petriș
29/08/2022 102 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriș, a unor atribuții
26/08/2022 101 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022
12/08/2022 100 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familliei d-lui Sibișan Ioan-Viorel
11/08/2022 99 Convocarea în ședință extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriș
01/08/2022 98 Aprobarea commponenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei comunei Petriș și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Petriș
01/08/2022 97 Constituirea comisiei de preluare a mijlocului de transport – Microbuz M2 IRISBUS IVECO
01/08/2022 96 Delegarea exercitării de către d-na Sgărea Ionela Georgeta a atribuțiilor privind asistența socială
25/07/2022 95 Numirea în funcția publică de execuție referent în cadrul Compartimentului Agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș județul Arad a d-nei Rus Roxana-Sorina
19/07/2022 94 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș
30/06/2022 93 Convocarea în ședință ordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Petriș
30/06/2022 92 Delegarea exercitării de către d-ra Cugerean Elena a atribuțiilor privind asistența socială
30/06/2022 91 Suspendarea raportului de serviciu al d-nei Mariș Adelina Ioana, inspector în cadrul Compartimentului de Asistență Socială
29/06/2022 90 Delegarea exercitării de către d-ra Larionesi Cristina Nicoleta, consilier juridic al comunei Petriș, a unor atribuții de stare civilă
24/06/2022 89 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș
16/06/2022 88 Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de REFERENT, clasa III-a, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș, județul Arad
30/05/2022 87 Încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei d-lui Goci Nicolae
26/05/2022 86 Desemnarea reprezentantului comunei Petriș în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor
26/05/2022 85 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, prin licitație publică cu ofertă a două spații aflate în proprietate publică a comunei Petriș, județul Arad
19/05/2022 84 Acordarea pachetelor cu produse alimentare, respectiv tranșa a IV-a, din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 20118-2021 persoanelor cu handicap grav și accentuat și persoanelor aflate în situații deosebite de vulnerabilitate
16/05/2022 83 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriș a unor atribuții
12/05/2022 82 Modificarea cuatumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Goci Nicolae
12/05/2022 81 Convocarea în ședință extraordinară, convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș
12/05/2022 80 Actualizarea Grupului de lucru pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 2019-2021
21/04/2022 79 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș
19/04/2022 84 Acordarea pachetelor cu produse alimentare, respectiv tranșa a IV-a, din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 20118-2021 persoanelor cu handicap grav și accentuat și persoanelor aflate în situații deosebite de vulnerabilitate
11/04/2022 78 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, prin licitație publică cu ofertă a unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș
05/04/2022 74 Numirea responsabilului cu organizarea Monitorului Oficial Local al comunei Petriș
05/04/2022 77 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriș, a unor atribuții
05/04/2022 76 Desemnarea persoanei responsabile cu protecția mediului
05/04/2022 75 Desemnarea unui reprezentant al primarului comunei Petriș în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Sabin Drăgoi Petriș
05/04/2022 73 Delegarea atribuțiilor și responsabilităților secretarului general al comunei Petriș
05/04/2022 72 Delegarea atribuțiilor de urbanism și amenajarea teritoriului
05/04/2022 71 Numirea responsabilului antimită
05/04/2022 70 Numirea consilierului de etică
05/04/2022 69 Desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal
31/03/2022 68 Numirea în funcția publică de execuție de consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic al aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș, județul Arad, a d-rei Larionesi Cristina-Nicoleta
31/03/2022 67 Încetarea raportului de serviciu d-rei Larionesi Cristina Nicoleta
31/03/2022 66 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Goci Nicolae
23/03/2022 65 Convocarea în ședință extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș
23/03/2022 64 Încetarea contractului de muncă al d-lui Covaci Eugen având funcția de asistent personal
10/03/2022 63 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Hălălișan Andreea Adina
10/03/2022 62 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Morariu Andreea Elisabeta
10/03/2022 61 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Mariș Vioara
10/03/2022 60 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Iacob Marioara Eugenia
10/03/2022 59 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Raica Cornelia
10/03/2022 58 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Medrea Fimia
10/03/2022 57 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Crișan Marioara
10/03/2022 56 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-lui Lingurar Cristian
10/03/2022 55 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-lui Ardelean Eftimie
10/03/2022 54 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Varga Simona
10/03/2022 53 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Goci Nicolae
10/03/2022 52 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Sibișan Ioan Viorel
10/03/2022 51 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Moraru Ramona
10/03/2022 50 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Iacob Marioara Eugenia
10/03/2022 49 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Hălălișan Andreea Adina
10/03/2022 48 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Morariu Andreea Elisabeta
10/03/2022 47 Constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș, județul Arad pe anul 2021
10/03/2022 46 Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2022 la nivelul Comunei Petriș
07/03/2022 45 Desemnarea d-lui Țari Florin Gheorghe, șef SVSU Petriș pentru efectuarea instructajului privind sănătatea și securitatea în muncă (SSM) și prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) pentru personalul din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU)
28/02/2022 44 Încadrarea d-lui Rus Alexandru în funcția de asistent personal
28/02/2022 43 Încadrarea d-nei Olar Anița în funcția de asistent personal
23/02/2022 42 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Juridic al aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș, județul Arad
21/02/2022 41 Convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș
17/02/2022 40 Încetarea indemnizației d-nei Olar Persida
17/02/2022 39 Actualizarea Comisiei comunale pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
08/02/2022 38 Convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș
31/01/2022 37 Delegarea exercitării de către d-ra Cugerean Elena a atribuțiilor de asistență socială
31/01/2022 36 Actualizarea Comisiei comunale pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021
31/01/2022 35 Desemnarea responsabilului cu urmărirea activității de colectare a deșeurilor de către operatorul SC CONSULT SOC CENTRUM SRL
31/01/2022 34 Desemnarea responsabilului cu întocmirea fișei de activitate zilnică (FAZ) pentru parcul auto al instituției
31/01/2022 33 Stabilirea indemnizației d-lui Bentea Zian începând cu data de 01.01.2022
31/01/2022 32 Stabilirea indemnizației d-nei Olar Persida începând cu data de 01.01.2022
31/01/2022 31 Stabilirea indemnizației d-nei Sas Persida începând cu data de 01.01.2022
31/01/2022 30 Stabilirea indemnizației d-nei Vug Aurora începând cu data de 01.01.2022
31/01/2022 29 Stabilirea indemnizației d-nei Petca Dorina Nelica începând cu data de 01.01.2022
31/01/2022 28 Stabilirea salariului lunar d-nei Popa Alina Alexandra
31/01/2022 27 Stabilirea salariului lunar d-nei Gîrna Bianca Vicenția
31/01/2022 26 Stabilirea salariului lunar d-nei Popa Mioara
31/01/2022 25 Stabilirea salariului lunar d-nei Sas Emilia Aurica
31/01/2022 24 Stabilirea salariului lunar d-nei Han Verchelia Viorica
31/01/2022 23 Stabilirea salariului lunar d-nei Crișan Iosana
31/01/2022 22 Stabilirea salariului lunar d-lui Covaci Eugen
31/01/2022 21 Stabilirea salariului lunar d-lui Baleț Tiberiu Ion
31/01/2022 20 Stabilirea salariului lunar d-lui Fărău Daniel Livius
31/01/2022 19 Stabilirea salariului lunar d-lui Larionesi Liviu
31/01/2022 18 Stabilirea salariului lunar d-lui Vesa Florin Nicușor
31/01/2022 17 Stabilirea salariului lunar d-lui Suba Petrică
31/01/2022 16 Stabilirea salariului lunar d-nei Han Carmen
31/01/2022 15 Stabilirea salariului lunar d-lui Țari Florin Gheorghe
31/01/2022 14 Stabilirea salariului lunar al d-nei Manciu Adriana Angela
31/01/2022 13 Stabilirea salariului lunar al d-lui Dobrița Ovidiu Zian Ionel
31/01/2022 12 Stabilirea salariului lunar al d-nei Mariș Adelina Ioana
31/01/2022 11 Stabilirea salariului lunar al d-rei Larionesi Cristina Nicoleta
31/01/2022 10 Stabilirea salariului lunar al d-nei Cugerean Elena
31/01/2022 9 Stabilirea salariului lunar al d-lui Rogozea Mircea
31/01/2022 8 Stabilirea salariului lunar al d-nei Sgărdea Ionela Georgeta
21/01/2022 6 Încetarea dreptului la ajutor social d-lui Petrică Ioan
21/01/2022 5 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș
21/01/2022 4 Acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 d-nei Medrea Fimia
21/01/2022 7 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 d-lui Petrică Ioan
19/01/2022 3 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, prin licitație publică cu ofertă a imobilului însris în CF 305244 Petriș, nr. cadastral 305244, nr. top. 166-167/a.1-1 în suprafață de 1159 mp, aflat în proprietatea privată a comunei Petriș
19/01/2022 2 Aprobarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei comunei Petriș și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Petriș
03/01/2022 1 Atribuirea plajei de numere de înregistrare pentru documentele intrate, create și expediate de către Primăria comunei Petriș, în activitatea de stare civilă
Data Nr. Înrg. Denumire Caracter
15/09/2022 109 Constituirea Comisiei de efectuare a unei inspecții în teren în datat de 19.09.2022 normativ
14/09/2022 108 Constituirea Comisiei de evaluare a unor drumuri de exploatare aparținând domeniului public al Comunei Petriș normativ
12/09/2022 107 Constituirea Comisiei de acceptanță a serviciilor realizate în cadrul contractelor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară normativ
08/09/2022 106 Încetarea contractului de muncă al d-nei Crișan Iosana având funcția de asistent personal individual
07/09/2022 105 Desemnarea reprezentanților în Comisia de soluționare a cererilor de rectificare a informațiilor din documentelor tehnice normativ
30/08/2022 104 Acordarea ajutorului de urgență d-lui Farcaș Felician Costică individual
30/08/2022 103 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, prin licitație publică cu ofertă a imobilului înscris în CF 305244 Petriș, nr. cadastral 305244, aflat în proprietatea privată a comunei Petriș normativ
29/08/2022 102 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriș, a unor atribuții normativ
26/08/2022 101 Rectificarea bugetului local al comunei Petriș pe anul 2022 normativ
12/08/2022 100 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familliei d-lui Sibișan Ioan-Viorel individual
11/08/2022 99 Convocarea în ședință extraordinară, convocată de îndată, a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
01/08/2022 98 Aprobarea commponenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei comunei Petriș și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Petriș normativ
01/08/2022 97 Constituirea comisiei de preluare a mijlocului de transport – Microbuz M2 IRISBUS IVECO normativ
01/08/2022 96 Delegarea exercitării de către d-na Sgărea Ionela Georgeta a atribuțiilor privind asistența socială normativ
25/07/2022 95 Numirea în funcția publică de execuție referent în cadrul Compartimentului Agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș județul Arad a d-nei Rus Roxana-Sorina individual
19/07/2022 94 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
30/06/2022 93 Convocarea în ședință ordinară a Comitetului Local pentru Situații de Urgență Petriș normativ
30/06/2022 92 Delegarea exercitării de către d-ra Cugerean Elena a atribuțiilor privind asistența socială normativ
30/06/2022 91 Suspendarea raportului de serviciu al d-nei Mariș Adelina Ioana, inspector în cadrul Compartimentului de Asistență Socială individual
29/06/2022 90 Delegarea exercitării de către d-ra Larionesi Cristina Nicoleta, consilier juridic al comunei Petriș, a unor atribuții de stare civilă normativ
24/06/2022 89 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
16/06/2022 88 Constituirea Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de REFERENT, clasa III-a, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Agricol al aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș, județul Arad normativ
30/05/2022 87 Încetarea dreptului de alocație pentru susținerea familiei d-lui Goci Nicolae individual
26/05/2022 86 Desemnarea reprezentantului comunei Petriș în Comisia de constatare și evaluare a pagubelor normativ
26/05/2022 85 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, prin licitație publică cu ofertă a două spații aflate în proprietate publică a comunei Petriș, județul Arad normativ
19/05/2022 84 Acordarea pachetelor cu produse alimentare, respectiv tranșa a IV-a, din cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 20118-2021 persoanelor cu handicap grav și accentuat și persoanelor aflate în situații deosebite de vulnerabilitate normativ
16/05/2022 83 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriș a unor atribuții normativ
12/05/2022 82 Modificarea cuatumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Goci Nicolae individual
12/05/2022 81 Convocarea în ședință extraordinară, convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
12/05/2022 80 Actualizarea Grupului de lucru pentru implementarea Programului Operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD 2019-2021 normativ
21/04/2022 79 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
11/04/2022 78 Constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru închirierea, prin licitație publică cu ofertă a unui spațiu aflat în proprietatea publică a comunei Petriș normativ
05/04/2022 77 Delegarea exercitării de către d-nul Bîlc Aurel, viceprimarul comunei Petriș, a unor atribuții normativ
05/04/2022 76 Desemnarea persoanei responsabile cu protecția mediului normativ
05/04/2022 75 Desemnarea unui reprezentant al primarului comunei Petriș în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Sabin Drăgoi Petriș normativ
05/04/2022 74 Numirea responsabilului cu organizarea Monitorului Oficial Local al comunei Petriș normativ
05/04/2022 73 Delegarea atribuțiilor și responsabilităților secretarului general al comunei Petriș normativ
05/04/2022 72 Delegarea atribuțiilor de urbanism și amenajarea teritoriului normativ
05/04/2022 71 Numirea responsabilului antimită normativ
05/04/2022 70 Numirea consilierului de etică normativ
05/04/2022 69 Desemnarea responsabilului pentru protecția datelor cu caracter personal normativ
31/03/2022 68 Numirea în funcția publică de execuție de consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic al aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș, județul Arad, a d-rei Larionesi Cristina-Nicoleta individual
31/03/2022 67 Încetarea raportului de serviciu d-rei Larionesi Cristina Nicoleta individual
31/03/2022 66 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Goci Nicolae individual
23/03/2022 65 Convocarea în ședință extraordinară convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
23/03/2022 64 Încetarea contractului de muncă al d-lui Covaci Eugen având funcția de asistent personal individual
10/03/2022 63 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Hălălișan Andreea Adina individual
10/03/2022 62 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Morariu Andreea Elisabeta individual
10/03/2022 61 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Mariș Vioara individual
10/03/2022 60 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Iacob Marioara Eugenia individual
10/03/2022 59 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Raica Cornelia individual
10/03/2022 58 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Medrea Fimia individual
10/03/2022 57 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-nei Crișan Marioara individual
10/03/2022 56 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-lui Lingurar Cristian individual
10/03/2022 55 Modificarea cuantumului venitului minim garantat d-lui Ardelean Eftimie individual
10/03/2022 54 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Varga Simona individual
10/03/2022 53 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Goci Nicolae individual
10/03/2022 52 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-lui Sibișan Ioan Viorel individual
10/03/2022 51 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Moraru Ramona individual
10/03/2022 50 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Iacob Marioara Eugenia individual
10/03/2022 49 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Hălălișan Andreea Adina individual
10/03/2022 48 Modificarea cuantumului alocației pentru susținerea familiei d-nei Morariu Andreea Elisabeta individual
10/03/2022 47 Constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Petriș, județul Arad pe anul 2021 normativ
10/03/2022 46 Aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2022 la nivelul Comunei Petriș normativ
07/03/2022 45 Desemnarea d-lui Țari Florin Gheorghe, șef SVSU Petriș pentru efectuarea instructajului privind sănătatea și securitatea în muncă (SSM) și prevenirea și stingerea incendiilor (PSI) pentru personalul din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență (SVSU) normativ
28/02/2022 44 Încadrarea d-lui Rus Alexandru în funcția de asistent personal individual
28/02/2022 43 Încadrarea d-nei Olar Anița în funcția de asistent personal individual
23/02/2022 42 Constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției publice de execuție, vacantă, de CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional debutant, din cadrul Compartimentului Juridic al aparatului de specialitate al primarului comunei Petriș, județul Arad normativ
21/02/2022 41 Convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
17/02/2022 40 Încetarea indemnizației d-nei Olar Persida individual
17/02/2022 39 Actualizarea Comisiei comunale pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 normativ
08/02/2022 38 Convocarea în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
31/01/2022 37 Delegarea exercitării de către d-ra Cugerean Elena a atribuțiilor de asistență socială individual
31/01/2022 36 Actualizarea Comisiei comunale pentru organizarea și desfășurarea recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021 normativ
31/01/2022 35 Desemnarea responsabilului cu urmărirea activității de colectare a deșeurilor de către operatorul SC CONSULT SOC CENTRUM SRL individual
31/01/2022 34 Desemnarea responsabilului cu întocmirea fișei de activitate zilnică (FAZ) pentru parcul auto al instituției individual
31/01/2022 33 Stabilirea indemnizației d-lui Bentea Zian începând cu data de 01.01.2022 individual
31/01/2022 32 Stabilirea indemnizației d-nei Olar Persida începând cu data de 01.01.2022 individual
31/01/2022 31 Stabilirea indemnizației d-nei Sas Persida începând cu data de 01.01.2022 individual
31/01/2022 30 Stabilirea indemnizației d-nei Vug Aurora începând cu data de 01.01.2022 individual
31/01/2022 29 Stabilirea indemnizației d-nei Petca Dorina Nelica începând cu data de 01.01.2022 individual
31/01/2022 28 Stabilirea salariului lunar d-nei Popa Alina Alexandra individual
31/01/2022 26 Stabilirea salariului lunar d-nei Popa Mioara individual
31/01/2022 25 Stabilirea salariului lunar d-nei Sas Emilia Aurica individual
31/01/2022 23 Stabilirea salariului lunar d-nei Crișan Iosana individual
31/01/2022 22 Stabilirea salariului lunar d-lui Covaci Eugen individual
31/01/2022 21 Stabilirea salariului lunar d-lui Baleț Tiberiu Ion individual
31/01/2022 20 Stabilirea salariului lunar d-lui Fărău Daniel Livius individual
31/01/2022 19 Stabilirea salariului lunar d-lui Larionesi Liviu individual
31/01/2022 18 Stabilirea salariului lunar d-lui Vesa Florin Nicușor individual
31/01/2022 17 Stabilirea salariului lunar d-lui Suba Petrică individual
31/01/2022 16 Stabilirea salariului lunar d-nei Han Carmen individual
31/01/2022 15 Stabilirea salariului lunar d-lui Țari Florin Gheorghe individual
31/01/2022 14 Stabilirea salariului lunar al d-nei Manciu Adriana Angela individual
31/01/2022 13 Stabilirea salariului lunar al d-lui Dobrița Ovidiu Zian Ionel individual
31/01/2022 12 Stabilirea salariului lunar al d-nei Mariș Adelina Ioana individual
31/01/2022 11 Stabilirea salariului lunar al d-rei Larionesi Cristina Nicoleta individual
31/01/2022 10 Stabilirea salariului lunar al d-nei Cugerean Elena individual
31/01/2022 9 Stabilirea salariului lunar al d-lui Rogozea Mircea individual
31/01/2022 8 Stabilirea salariului lunar al d-nei Sgărdea Ionela Georgeta individual
31/01/2022 24 Stabilirea salariului lunar d-nei Han Verchelia Viorica individual
31/01/2022 27 Stabilirea salariului lunar d-nei Gîrna Bianca Vicenția individual
21/01/2022 6 Încetarea dreptului la ajutor social d-lui Petrică Ioan individual
21/01/2022 5 Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al comunei Petriș normativ
21/01/2022 4 Acordarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 d-nei Medrea Fimia individual
21/01/2022 7 Încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței cu combustibili solizi și/sau petrolieri și a suplimentului pentru energie conform Legii nr. 226/2021 d-lui Petrică Ioan
19/01/2022 3 Constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru vânzarea, prin licitație publică cu ofertă a imobilului însris în CF 305244 Petriș, nr. cadastral 305244, nr. top. 166-167/a.1-1 în suprafață de 1159 mp, aflat în proprietatea privată a comunei Petriș normativ
19/01/2022 2 Aprobarea componenței Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Primăriei comunei Petriș și a serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al comunei Petriș
03/01/2022 1 Atribuirea plajei de numere de înregistrare pentru documentele intrate, create și expediate de către Primăria comunei Petriș, în activitatea de stare civilă normativ