Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Procesul verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local din data de 27.08.2022

27 iulie 2022