Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Formulare tip (cu menționarea timpului necesar completării)