Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2019