Primăria Comunei Petriș, județul Arad

Situația plăților (execuția bugetară), conform Anexei