Comuna Petriș

Numele și prenumele persoanei responsabile pentru Legea 544/2001

În conformitate cu prevederile art. 3 și 4 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public, prin Dispoziția Primarului comunei Petriș nr. 82/14.08.2018 a fost desemnată, la nivelul Comunei Petriș, persoană responsabilă cu accesul la informații de interes public d-na Ionela Georgeta Sgărdea, având funcția de secretar general al comunei Petriș.