Comuna Petriș

Situația plăților (execuția bugetară), conform Anexei