Primăria Comunei Petriș, Arad county

Numele și prenumele persoanei desemnate responsabilă pentru relația cu societatea civilă