Primăria Comunei Petriș, Arad county

Formulare tip (cu menționarea timpului necesar completării)