Primăria Comunei Petriș, Arad county

Comisiile de specialitate din cadrul CL

Comisia 1 de specialitate

DOMENIU DE ACTIVITATE: programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

COMPONENȚĂ:  D-nul consilier Gherman Petru - Președinte
                               D-nul consilier Toderaș Paul-Gheorghe - Secretar
                               D-nul consilier Moise Trandafir Rozian - Membru 

 

Comisia 2 de specialitate

DOMENIU DE ACTIVITATE: învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement.

COMPONENȚĂ:  D-nul consilier Marcu Dorin Vespasian - Președinte 
                              D-nul consilier Stana Dorin-Emil - Secretar
                              D-nul consilier Dobrița Alin-Ionel - Membru

 

Comisia 3 de specialitate

DOMENIU DE ACTIVITATE: administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinei şi liniştei publice, a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

COMPONENȚĂ:  D-nul Viceprimar Bîlc Aurel - Președinte
                              D-nul consilier Căpățână Mirel-Cristinel - Secretar
                              D-nul consilier Moise Trandafir-Rozian - Membru