Primăria Comunei Petriș, Arad county

HCL 44/13.05.2022